Home Blog Các thang điểm GPA được sử dụng phổ biến tại Việt Nam

Các thang điểm GPA được sử dụng phổ biến tại Việt Nam

Điểm GPA là một trong những yếu tố quan trọng để xác định sự thành công của học sinh trong học tập. Tại Việt Nam, điểm GPA được sử dụng để đánh giá khả năng học tập của học sinh và để xác định xem họ có đủ điều kiện để được nhận vào các trường đại học. Vậy các thang điểm GPA gồm có bao nhiều loại? tìm hiểu chi tiết dưới đây.

Tổng quan về điểm GPA tại Việt Nam

GPA là gì? GPA là một yếu tố dùng để đánh giá thành tích, kết quả học tập của một học sinh, sinh viên trong một kỳ học hoặc trong suốt thời gian học tập tại trường đại học

Điểm GPA tại Việt Nam được tính bằng cách sử dụng công thức sau: (Tổng điểm số của các môn học / Số tín chỉ) x 4.0. Điểm GPA tối thiểu để được nhận vào các trường đại học tại Việt Nam là 2.0.

Một số trường đại học cũng có thể yêu cầu điểm GPA cao hơn, ví dụ như 3.0 hoặc 3.5. Ngoài ra, các trường cũng có thể yêu cầu học sinh có điểm GPA trung bình trong các môn học cụ thể.

Tuy nhiên, điểm GPA không phải là một yếu tố quyết định duy nhất cho việc nhận vào các trường đại học. Các trường cũng có thể xem xét các yếu tố khác như kết quả thi đại học, kinh nghiệm làm việc, hoạt động ngoại khóa và các bài viết của học sinh.

Tổng quan về điểm GPA tại Việt Nam
Tổng quan về các thang điểm GPA tại Việt Nam

Các thang điểm GPA tại Việt Nam

Thang điểm 10

Thang điểm 10 GPA là một hệ thống thang điểm được sử dụng ở một số trường đại học và quốc gia trên thế giới, trong đó điểm số tối đa là 10.0 điểm. Thang điểm này thường được sử dụng tại các trường đại học ở châu Âu, châu Á, và một số quốc gia khác.

Các điểm số thường được phân bổ theo các phạm vi điểm khác nhau, tùy vào quy định của từng trường, chương trình học, hoặc môn học cụ thể. Tuy nhiên, một phân phối điểm số thông thường cho thang điểm 10 GPA như sau:

 • 9.0-10.0 điểm: Xuất sắc (Excellent)
 • 8.0-8.9 điểm: Tốt (Very Good)
 • 7.0-7.9 điểm: Khá (Good)
 • 6.0-6.9 điểm: Trung bình khá (Above Average)
 • 5.0-5.9 điểm: Trung bình (Average)
 • 4.0-4.9 điểm: Trung bình yếu (Below Average)
 • 3.0-3.9 điểm: Kém (Poor)
 • 0-2.9 điểm: Rớt (Fail)

Để tính toán GPA trên thang điểm 10, điểm số của từng môn học sẽ được chuyển đổi thành điểm số trên thang điểm 10, sau đó tính trung bình điểm của các môn học đó. Tuy nhiên, các trường đại học có thể có quy định riêng về cách tính GPA và phân phối điểm số trên thang điểm 10.

Thang điểm 10
Thang điểm 10

Thang điểm 4

Thang điểm 4 GPA (Grade Point Average) là một trong các thang điểm GPA dùng để tính điểm trung bình cho các lớp học, trong đó các điểm số từ 0 đến 4 được sử dụng để đánh giá hiệu quả học tập của sinh viên. Thang điểm 4 GPA thường được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam.

Trong thang điểm 4 GPA, mỗi lớp học được gán một điểm số từ 0 đến 4 tương ứng với mức độ thành công của sinh viên trong lớp học đó. Điểm số 4 thường được gán cho thành tích xuất sắc (A), điểm số 3 cho thành tích tốt (B), điểm số 2 cho thành tích trung bình (C), điểm số 1 cho thành tích yếu (D), và điểm số 0 cho thành tích kém (F).

Sau đó, các điểm số của từng lớp học sẽ được nhân với số tín chỉ của lớp đó, và tổng điểm này sẽ được chia cho tổng số tín chỉ của tất cả các lớp học đã học để tính toán GPA của sinh viên.

Thang điểm 4 GPA là một hệ thống đánh giá hiệu quả học tập phổ biến và được sử dụng để đánh giá năng lực học tập của sinh viên ở nhiều trường đại học trên thế giới.

Thang điểm 4
Thang điểm 4

Thang điểm chữ

Thang điểm chữ GPA là một hệ thống đánh giá điểm số dựa trên các chữ cái được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Thang điểm chữ GPA thường được sử dụng tại các trường đại học và cao đẳng ở nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, Canada, Úc, New Zealand và một số quốc gia khác.

Trong hệ thống thang điểm chữ GPA, các điểm số sẽ được chuyển đổi thành các chữ cái tương ứng, với mỗi chữ cái đại diện cho một mức độ thành công học tập khác nhau. Thang điểm chữ GPA phổ biến nhất ở Mỹ có 4 mức độ, với các chữ cái phân bổ như sau:

 • A: Tối đa 4.0 điểm
 • B: 3.0 – 3.9 điểm
 • C: 2.0 – 2.9 điểm
 • D: 1.0 – 1.9 điểm
 • F: 0 điểm (không đạt)

Ngoài ra, có thể có các ký hiệu đặc biệt được sử dụng để chỉ các mức độ điểm số khác như:

 • W: rút lui khỏi một khóa học
 • I: Chưa hoàn thành khóa học (incomplete)
 • P: Điểm đạt (pass)
 • NP: Không đạt (not pass)

Tùy thuộc vào quy định của từng trường, hệ thống thang điểm chữ GPA có thể có các phân bổ chữ cái khác nhau. Tuy nhiên, nó thường được sử dụng như một tiêu chuẩn để đánh giá thành tích học tập của sinh viên và có thể ảnh hưởng đến nhiều phần quan trọng trong hồ sơ đăng ký học tập và tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Thang điểm chữ
Thang điểm chữ

Kết luận

Các thang điểm GPA tại Việt Nam gồm có 3 loại đó là thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ. Mỗi trường học sẽ lựa một hoặc nhiều loại để đánh giá và xếp loại cho học sinh, sinh viên của trường.

PHỔ BIẾN NHẤT